Kec0h Harga Siakap Melambung, Ini Respons dari Kementeriαn Perdagαngan

Sia.sa.tan awal Kemen.terian Per.da.ga.ngan Dalam Negeri dan H.a.l Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mendapati peniaga yang t.u.l.a.r kerana menjual hida­ngan ikan siakap lebih RM1,000 tidak me.lang.gar syarat di bawah Ak.ta Kawalan Harga Dan A.n.t.i Pen.ca.tu.tan 2011.

Ketua Pegawai Penguat.kuasa KPDNHEP Langkawi, Abdul Rafar Wahid berkata, peniaga tersebut telah mempamerkan harga bagi setiap menunya dengan jelas.

“Walau bagaimanapun, pihak kami telah mengeluarkan no.tis di bawah Ak.ta Kawalan Harga Dan A.n.t.i Penca.tutan 2011 kepada peniaga terbabit.

“No.tis tersebut meminta peniaga untuk melampirkan dokumen sebagai buk.ti harga yang diletakkan oleh peniaga tersebut adalah muna.sabah,” katanya ketika dihubungi di sini semalam.

Selain itu, kata beliau, pihak­nya tidak boleh menetapkan harga bagi peniaga terbabit kerana barangan jualannya tidak tersenarai sebagai barang-barang kawa.lan di bawah Seksyen 5 A.k.t.a Kawa.lan Bekalan 1961 atau Skim Harga Maksimum Musim Pera­yaan.

Walau bagaimanapun, menurut Abdul Rafar, pihaknya setakat ini hanya menerima satu a.d.u.a.n berkenaan perkara tersebut.

Katanya, adu.an itu adalah da­ripada orang awam yang men­getahui perkara tersebut daripada media so.si.al dan bukan daripada pelanggan itu sendiri.

Justeru, beliau meminta pe­langgan terlibat untuk tampil dan membuat adu.an rasmi kepada KPDNHEP jika berasa diti.pu oleh peniaga berkenaan.

“Adu.an daripada pelanggan adalah penting bagi mendapatkan keterangan lanjut untuk memastikan sia.sa.tan dapat dilakukan dengan adil dan telus,” tambahnya.

Sumber:

[1] Rujukan, KOSMO

[2] Gambar Utama, KOSMO

[3] Gambar 1, Utusan

[4] Gambar 2, KOSMO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *