Ditμdμh Buat Lαwak ‘Doμble Meαning’, Shuk Akan Kelμarkan Sαmαn, Sekali Ini Rεspon Wanita Tersebut

Selepas video Raja Farah tu.lar di media so.si.al, pe.la.wak dan pengacara Shuk Sahar te.rus-me.ne.rus menjadi bu.ah mu.lut orang ramai. Kini, Shuk di.dak.wa telah ‘meng.ga.tal’ dengan seorang wanita yang menjadi tetamu jemputan di.sa.lah sebuah stesen pada tahun 2020.

Berikut merupakan tweet daripada Ayu Aziz di laman Twitternya:

Shuk ti.dak men.di.am.kan diri, Shuk telah menghubungi wanita tersebut yang dikenali sebagai Ayu Aziz. Shuk telah menghantar di.re.ct message ke akaun instagramnya dan meminta pen.je.la.san daripada wanita itu atas dak.waan yang di.lem.par.kan.

Shuk juga turut me.nafi.kan bahawa dia mengenali dan pernah menemubual wanita tersebut seperti yang di.dak.wa.

Shuk juga me.ne.gas.kan dia ti.dak akan ter.a.gak-a.gak untuk men.gam.bil tin.da.kan un.dang-un.dang terhadap dak.waan ‘p.a.na.s’ itu .

Dibawah merupakan perbualan antara Shuk dan Ayu Aziz yang telah di screenshot.

Semoga perkongsian ini dijadikan iktibar dan pengajaran untuk semua

Sumber:

[1] Rujukan, Oh Bulan

[2] Gambar Utama, Oh Bulan

[3] Gambar dan Video, Ayu Aziz (Twitter)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *